Σας παρακαλώ μην αναδημοσιεύετε τις πληροφορίες σε άλλους διαδικτυακούς χώρους! Ευχαριστώ!

Αρχική σελίδα

Αναγνώστες

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Οι τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου


ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

Μέθοδοι ανάπτυξης παραγράφου :
 •  με ορισμό
 • με διαίρεση
 • με αιτίες και αποτελέσματα
 • με σύγκριση και αντίθεση
 • με παραδείγματα
 • με αναλογία
 • με αιτιολόγηση
 • με συνδυασμό μεθόδων


  Α) Η παράγραφος με ορισμό:

  Πριν αναλύσουμε τον τρόπο γραφής της παραπάνω παραγράφου, θα παρουσιάσουμε τα είδη των ορισμών:
  α) Ο τυπικός ορισμός
  β) Ο άτυπος ή εκτεταμένος ορισμός
  γ) Ο ορισμός με ετυμολόγηση της λέξης

  α) ο τυπικός ορισμός αποτελείται από τα εξής μέρη:
  • την οριστέα έννοια: η έννοια που πρέπει να οριστεί
  • το γένος/ έννοια: η ευρύτερη κατηγορία στην οποία υπάγεται η οριστέα έννοια
  • την ειδοποιό διαφορά: το ουσιώδες γνώρισμα/ τα που διαφοροποιούν την οριστέα έννοια από τις υπόλοιπες του γένους

  Παράδειγμα: ο άνθρωπος (οριστέα έννοια) είναι ένα έμβιο ον (γένος) με λογική (ειδοποιός διαφορά)
  Η παράγραφος με τυπικό ορισμό έχει την ακόλουθη δομή:
  Κεντρική ιδέα: η οριστέα έννοια
  Κατευθυντήρια ιδέα: η έννοια/ γένος και η ειδοποιός διαφορά
  (Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο ορισμός παρουσιάζεται στην θεματική περίοδο)
  Λεπτομέρειες: Επεξήγηση της/ των ειδοποιού/ ων διαφορών


  β) ο εκτεταμένος ορισμός
  Δεν είναι τόσο περιοριστικός όσο ο παραπάνω. Αναλύει την έννοια με πιο πολλά διευκρινιστικά στοιχεία.


  Η θέση του ορισμού σε μια παράγραφο:
  Ο ορισμός δεν έχει μια συγκεκριμένη/ αμετακίνητη θέση στην παράγραφο. Άλλοτε βρίσκεται στην πρώτη περίοδο, άλλοτε στη δεύτερη ή την τρίτη. Μερικές φορές συναντάται και στην τελευταία περίοδο.

  γ) Παράγραφος με τη χρήση της ετυμολογίας

  Για να κατανοήσουμε πληρέστερα τη σημασία της λασπολογίας των δημοσιογράφων, αρκεί να προσέξουμε την ετυμολόγηση της. Η λέξη λασπολογία σχηματίζεται από τις λέξεις λάσπη που κυριολεκτικά είναι το χώμα και το νερό αναμεμιγμένα, το πηχτό κατακάθι και μεταφορικά ταυτίζεται με το χαμηλό ηθικό επίπεδο, τη διαφθορά. Το δεύτερο συνθετικό είναι η λέξη λόγος, που εδώ σημαίνει γλώσσα. Με βάση, λοιπόν, τα δύο συνθετικά λασπολογία είναι η κατηγορία που δεν ευσταθεί και μάλιστα διατυπώνεται με χυδαίο και ανήθικο τρόπο. Πρόκειται για τις συκοφαντίες που εκτοξεύουν οι δημοσιογράφοι σε πολλά έντυπα με σκοπό να σπιλώσουν το όνομα δημοσίων προσώπων.


  Μια επιπλέον ταξινόμηση των ορισμών με δύο διαφορετικά κριτήρια:

  1) Κριτήριο: ο τρόπος παρουσίασης της οριστέας έννοιας
  α) αναλυτικός και
  β) συνθετικός ή γενετικός

  2) Κριτήριο: η έκταση
  α) σύντομος
  β) εκτεταμένος


  Β) Η παράγραφος με διαίρεση

  Στην παράγραφο αυτή το όλο χωρίζεται στο μέρος. Αναλύεται το γένος στα είδη με βάση κάποιο ουσιώδες γνώρισμά τους. Συνήθως, η διαίρεση συμπληρώνει τον ορισμό μιας έννοιας. Γι’ αυτό το λόγο η πιο γνωστή δομή της παραγράφου είναι η ακόλουθη: Ξεκινάμε με τον ορισμό μιας έννοιας ο οποίος στη συνέχεια συμπληρώνεται με τη διαίρεση

  Μέρη της διαίρεσης:

  Διαιρετική βάση             το κριτήριο στο οποίο στηριζόμαστε για να γίνει η διαίρεση. Η διαιρετική βάση πρέπει να είναι ενιαία.

  Διαιρετέα έννοια                 συνήθως έχει τη μορφή της κεντρικής ιδέας

  Αποτέλεσμα της              συνήθως έχει τη μορφή κατευθυντήριας ιδέας, η οποία αναλύεται σε βασική υποστηρικτική περίοδο στις λεπτομέρειες


  Γ) Η παράγραφος με αιτίες και αποτελέσματα:

  Στην παράγραφο αυτή, συνηθίζεται να αναφέρουμε τα εξής: α) στη θεματική πρόταση ένα γεγονός που αποτελεί την αιτία και στη συνέχεια να παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα/ τις συνέπειες.

  Προσοχή: στην α) περίπτωση ακολουθείται η εξής πορεία: στη κεντρική ιδέα της θεματικής πρότασης παρουσιάζουμε την αιτία ενώ στην κατευθυντήρια ιδέα προϊδεάζουμε τον αναγνώστη για τα αποτελέσματα. Στις λεπτομέρειες, είναι επιβεβλημένο να μην παραθέτουμε απλώς τα αποτελέσματα. Αντιθέτως, οφείλουμε να τα αναλύουμε/ σχολιάζουμε/ διατυπώνουμε με σαφήνεια. Συγκεκριμένα, κάθε αποτέλεσμα αποτελεί βασική υποστηρικτική περίοδο ενώ οι υπόλοιπες είναι
  δευτερεύουσες υποστηρικτικές.


  Η παράγραφος με αποτέλεσμα και αιτίες:

  Στην παράγραφο αυτή η θεματική πρόταση δομείται με τον ακόλουθο τρόπο: Η κεντρική ιδέα αποτελεί το αποτέλεσμα και η κατευθυντήρια ιδέα περιέχει τις αιτίες. Στις λεπτομέρειες δίνονται οι αιτίες αναλυτικά. Ειδικότερα, κάθε αιτία είναι μια βασική υποστηρικτική περίοδο η οποία πρέπει να υποστηριχθεί με δευτερεύουσες υποστηρικτικές περιόδους.


  Δ) H παράγραφος με σύγκριση- αντίθεση

  Θα αναλύσουμε ξεχωριστά την παράγραφο με σύγκριση, την παράγραφο με αντίθεση και την παράγραφο που περιέχει σύγκριση και αντίθεση μαζί. Με αυτού του τύπου την παράγραφο δηλώνουμε τις ομοιότητες, τις διαφορές δυο προσώπων, αντικειμένων, καταστάσεων κλπ. Ο σκοπός μας ενδέχεται να είναι: η παρουσίαση των κοινών τους σημείων, των διαφορών τους ή ακόμα η καταγραφή της προτίμησής μας σε ένα από τα πρόσωπα, αντικείμενα, καταστάσεις.

  Δομή της παραγράφου με σύγκριση:

  Θεματική πρόταση: περιλαμβάνει την κατευθυντήρια ιδέα/ τη βάση προς την οποία θα γίνει η σύγκριση. Εννοείται ότι αναφέρονται τα συγκρινόμενα μέρη.
  Λεπτομέρειες: παρουσιάζονται οι μεταξύ τους ομοιότητες. Βέβαια, είναι δυνατό η βάση/ οι βάσεις της σύγκρισης να υπάρχει/ ουν στο κομμάτι αυτό και να αποτελεί/ουν βασική υποστηρικτική περίοδο.
  Περίοδος κατακλείδα: περιλαμβάνει το συμπέρασμα της σύγκρισης ή μια γενική κρίση.


  Δομή της παραγράφου με αντίθεση:
  Ακριβώς ίδια με την παραπάνω μόνο που προβάλλονται οι διαφορές των μερών


  Παράγραφος με σύγκριση και αντίθεση:

  Στην προσπάθειά μας να γράψουμε μια παράγραφο που θα περιέχει και σύγκριση και αντίθεση δύο πραγμάτων, ιδεών, προσώπων την οργανώνουμε ως εξής:

  Θεμ. περίοδος: παρουσίαση των μελών που συγκρίνονται
  Λεπτομέρειες: ομοιότητες ή διαφορές
  Προσοχή: στο τέλος της παραγράφου τοποθετούμε ό,τι επιθυμούμε να υπερτονίσουμε, δηλαδή είτε τις ομοιότητες είτε τις διαφορές.
  Κατακλείδα: συνοψίζουμε τα παραπάνω ή διατυπώνουμε κάποιο συμπέρασμα

  Χρηστικό Λεξιλόγιο:
  Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτό, αντιθέτως, παρ’ όλα αυτά. κλπ

  ***Στη συγκεκριμένη μέθοδο ανάπτυξης της παραγράφου υπάρχουν δύο τρόποι οργάνωσης: είτε σημείο-σημείο, είτε παρουσιάζοντας πρώτα το ένα σκέλος και στη συνέχεια, με αντίθεση, το άλλο.

  Ε) Η παράγραφος με παραδείγματα

  Πριν αναφερθούμε στη δομή αυτής της παραγράφου επιβάλλεται να παρουσιάσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο παράδειγμα και στα τεκμήρια.
  Τεκμήριο< τεκμαίρομαι= συμπεραίνω: οποιοδήποτε στοιχείο ή γεγονός μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο , στο οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί για τη συναγωγή συμπερασμάτων. Τα τεκμήρια μπορεί να είναι: παραδείγματα, στατιστικά στοιχεία, ιστορικά γεγονότα, μαρτυρίες κλπ.
  (Μπαμπινιώτης, Λεξικό σελ 173)


  Προσοχή: τα τεκμήρια που θα παραθέτουμε στις λεπτομέρειες σε μορφή βασικών υποστηρικτικών περιόδων πρέπει να είναι σαφή και να σχολιάζονται σε δευτερεύουσες υποστηρικτικές περιόδους

  Τα τεκμήρια κάποιες φορές χρησιμοποιούνται για να διευκρινίσουν κάτι (διαπιστωτική παράγραφος κάτι) ενώ άλλες φορές για να δομήσουν ένα επιχείρημα (παράγραφος επιχείρημα).
  (Καψάλης Γ, Η Παράγραφος, εκδ. Σαββάλας, σελ. 74)


  ΣΤ) Η παράγραφος με αναλογία:

  Με την παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε την ομοιότητα ανάμεσα σε δύο ανόμοια πρόσωπα, αντικείμενα, φαινόμενα, καταστάσεις κλπ. Ορισμένα παραδείγματα είναι τα εξής: η αναλογία ανάμεσα στην κατανάλωση ενέργειας ενός οργανισμού και μιας μηχανής, η αναλογία ανάμεσα στο Σωκράτη και σε μια μύγα ( και οι δύο κρατούν σε εγρήγορση τους νωθρούς) κλπ.


  Προσοχή: Στην κεντρική ιδέα της θεματικής περιόδου αναφέρουμε την έννοια που δεν είναι τόσο οικεία στον αναγνώστη ενώ στην κατευθυντήρια την πιο γνωστή. Στις λεπτομέρειες συνηθίζεται η πρώτη υποστηρικτική περίοδος να αναφέρεται στην κατευθυντήρια ιδέα, δηλαδή στην γνωστότερη έννοια.

  Ζ) Η παράγραφος με αιτιολόγηση:

  Όταν στη θεματική περίοδο μίας παραγράφου εκφράζουμε μία κρίση, προσπαθούμε να αποδείξουμε την ισχύ της με αιτιολόγηση.  Αναπτύσσοντας λοιπόν μία παράγραφο με τη μέθοδο της αιτιολόγησης θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να διατυπώσουμε μία άποψη στη θεματική περίοδο. Κατόπιν, θα πρέπει νοερά να δέσουμε το ερώτημα «γιατί;» . Όλες οι λεπτομέρειες θα έχουν ως σκοπό να απαντήσουν σ’ αυτό το «γιατί». Η απάντηση που θα δοθεί θα πρέπει να στηρίζεται σε λογικά επιχειρήματα. Η αιτιολόγηση είναι η πιο προσφιλής μέθοδος ανάπτυξης παραγράφου.


  Related Posts :  28 σχόλια:

  1. -Πέρα από όσα σωστά και αναλυτικά αναφέρεις, θα έλεγα ότι ορισμένα από αυτά τα στοιχεία είναι αποδεικτικές προτάσεις, ενώ άλλα μας βοηθάν να σχηματίσουμε αποδεικτικές προτάσεις. Τα παραδείγματα μάλλον είναι αποδεικτικές προτάσεις, γιατί στηριζόμαστε επάνω τους για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα.(Στη Ρητορική του ο Αριστοτέλης λέει ότι με τα παραδείγματα σχηματίζουμε επαγωγικούς συλλογισμούς, δηλαδή συμπέρασμα + παραδείγματα ίσον επαγωγικός συλλογισμός).-Μάλλον κάτι παρόμοιο ίσως να συμβαίνει και με τη διαίρεση, όπου διαιρώντας ένα πράγμα καταλήγουμε μετά σε ένα επαγωγικό συμπέρασμα (πχ η ποίηση μπορεί αδρομερώς να χωριστεί σε επική, λυρική και δραματική).-Τα αίτια, η έννοια δηλαδή αίτια, θα έλεγα ότι μας σπρώχνει να βρούμε και να γράψουμε τα αίτια γιατί συμβαίνει αυτό ή εκείνο, ή πόσα και ποιά είναι τα κυριότερα, και το ίδιο συμβαίνει μάλλον και με την έννοια "αποτελέσματα", που τα χωρίζουμε επιπλέον σε αποτελέσματα ευμενή ή δυσμενή για τον άνθρωπο και την κοινωνία.-Η σύγκριση αντίθετων μας βοηθάει νομίζω να βγάλουμε αποδεικτικές και με βάση τις αποδεικτικές κάποιο συμπέρασμα (ο Ε. Παπανούτσος, αν το εξηγώ σωστά στο σημείο αυτό το δοκίμιό του, συγκρίνει δυο αντίθετους χαρακτήρες "βλέπει" πώς συμπεριφέρονται οι μαλακοί και πώς οι σκληροί, το χρησιμοποιεί αυτό ως αποδεικτικό υλικό και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν μαλακοί και σκληροί χαρακτήρες). Η Αναλογία, η σύγκριση δηλαδή ομοίων, που μοιάζουν σε ορισμένα σημεία τους, μας βοηθάει να υποπτευθούμε και να συμπεράνουμε πιθανολογικά ότι θα μοιάζουν και σε ένα άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει (το χωριό μου έχει στην πλατεία βρύση, όπως και το διπλανό του χωριό, άρα πιθανόν στο χωριό που βρίσκομαι τώρα να υπάρχει βρύση στην πλατεία του).
   Φιλικά, mikrosarist ή ένας ανώνυμος αναγνώστης σου.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. δεν ειναι Ειδικες λεπτομερειες-παραδειγματα?
    ετσι μας το παν στο σχολειο...
    Γραφω αυριο εκθεση !!!! :Ρ

    Διαγραφή
  2. Ξεχασες την Αιτιολογηση στις μεθοδους...!!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Ω, ναι! Πραγματικά! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Το διορθώνω αμέσως :)

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  4. sthn ek8esi a likiou pia apo afta einai to pi8anotero na pesun gia na ta anagnorisume??

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  5. Αν τα έχετε διδαχθεί όλα, τότε ΟΛΑ είναι εξίσου πιθανά :)

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  6. πως βρισκω την συλλογιστικη πορεια σε ολοκληρο το κειμενο?

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  7. Ανώνυμε, ρίξε μια ματιά εδώ:

   http://ekthesilikeiou.blogspot.com/2010/08/blog-post_7678.html?showComment=1326126859979#c2340532073463573172

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  8. egw avrio to prwi dinw 1o mathima ekthesh kai exw apistefto angxos simera sta eniea likeia epese h πηθω! και μιλισαμε με τον καθηγητη μας και μας ειπε οτι αυριο θα πεσει "ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ" και συνωνυμα και αντωνυμα δεν ξερω και τι κειμενο θα πεσει ασε εχω τρομερο ανγχος δεν θελω να το σκευτομαι ομως γιατι δεν θα παω καλα pff :(

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Μια χαρά θα τα πας, δε χρειάζεται άγχος!
    Καλή επιτυχία! :)

    Διαγραφή
  9. αυριο γραφω εκθεση και μπορω να πω οτι με βοηθησες αρκετα,keep it up!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Ο,τι ακριβώς χρειαζομουν για επανάληψη πριν την εξέταση του μαθήματος! Είμαι Α' Λυκείου, αγαπώ την έκθεση, αλλα στο μονο τομέα που έχω αντιμετωπίσει προβλήματα είναι στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου! Χαχααχαχαχαχαχ :Ρ με βοήθησε αρκετά η σελίδα σου :) Ευχαριστω!

    Διαγραφή
   2. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ!

    Διαγραφή
  10. Εξερετική δουλειά χωρίς υπερβολές. Όμως έχω μια απορία λίγο άσχετη: όταν σε οποιοδήποτε κείμενο σου ζητάνε να αποδείξεις τι φανερώνουν οι ερωτήσεις-χρήση ερωτήσεων, τι απαντώ??

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  11. θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σου όσον αφορά την πιο κάτω παράγραφο.Ποιος ειναι ο τρόπος ανάπτυξης της????
   . Χαρακτηρολογικά οι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν σε δύο κατηγορίες: στους «ανθρώπους του ναι» και τους «ανθρώπους του όχι». Οι πρώτοι, όταν προκαλούνται να εκδηλωθούν (με μιαν απάντηση, κίνηση ή προσφορά, με τη στάση τους απέναντι σ’ ένα αίτημα ή σ’ ένα αντιλεγόμενο θέμα), αυθόρμητα συμπεριφέρονται θετικά, έστω και αν αργότερα, άμα καλοσκεφτούν και ζυγίσουν πιο ψύχραιμα τα δεδομένα, νικηθούν από τις αμφιβολίες (τις θεωρητικές) ή τις δυσκολίες (τις πρακτικές) και αναθεωρήσουν την αρχική τους τοποθέτηση. Το «ναι» έρχεται εύκολα και τις περισσότερες φορές στο στόμα τους: «ω, βέβαια γίνεται», «μάλιστα, δεν αποκλείεται», «δε σας υπόσχομαι, αλλά θα προσπαθήσω», «θα το ξαναδώ, ελπίζω να το πετύχω», «συμφωνώ, έχει και αυτή η άποψη την αλήθεια της» κ.ο.κ. Αντίθετα, οι άνθρωποι της άλλης κατηγορίας αρχίζουν πάντα με το «όχι», η άρνηση είναι κατά κανόνα η πρώτη αντίδρασή τους, ακόμα και όταν έπειτα από ψυχραιμότερη κρίση ή επιγενέστερη συμπάθεια φανούν υποχωρητικοί. Αυτοί ξεκινούν αρνητικά: «αδύνατον, δε γίνεται», «αποκλείεται, μην το συζητείτε», «έχω την εντελώς αντίθετη γνώμη», «μη ματαιοπονείτε, χαμένος ο κόπος», «δεν είναι πολλές οι αλήθειες, αλλά μία» κ.ο.κ. Νομίζει κανείς ότι, στην κάθε περίπτωση, έχει να κάμει με ένα εντελώς διαφορετικό ψυχικό κλίμα. Εκεί αιθρία, ανοιχτός ορίζοντας, κάτι το μαλακό και το λείο. Εδώ συννεφιά, κλεισούρα, κάτι το σκληρό και το τραχύ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Diairesi arxika, giati diairei se 2 meri tous anthrwpous.. Analuei kai aitiologei ustera ta 2 auta meri, opote me aitiologia einai o 2os tropos. Me paradeigmata episis tha edina kai enan 3o tropo. Nomizw omws pws oi 2 tropoi einai oi pio endeiktikoi file mou

    Διαγραφή
   2. Μαθητής Β' Λυκείου10 Μαρτίου 2013 - 2:02 μ.μ.

    Δεν είναι διαίρεση...διαίρεση έχεις όταν μία έννοια αναφέρεται στην ΘΠ και μετά διαιρείται στις λεπτομέρειες. Εδώ δεν διαιρεί την έννοια ανθρωπος... αναφέρει τα δύο είδη ανθρώπων στην ΘΠ που θα συγκρίνει στη συνέχεια, δηλαδή στις λεπτομέρειες. Δεν μπαίνει, λοιπόν, στην διαδικασία της διαίρεσης άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί τέτοιο τρόπο ανάπτυξης, Η παράγραφος είναι σύγκριση-αντίθεση και συνοδεύεται από κάποια παραδείγματα (τις εκφράσεις που είναι σε εισαγωγικά).

    Διαγραφή
   3. Μαθητής Β' Λυκείου10 Μαρτίου 2013 - 2:07 μ.μ.

    Όπως λέει και το παιδί στις σημειώσεις του από πάνω :

    -----Σύγκριση-Αντίθεση-----

    Θεμ. περίοδος: παρουσίαση των μελών που συγκρίνονται
    Λεπτομέρειες: ομοιότητες ή διαφορές
    Προσοχή: στο τέλος της παραγράφου τοποθετούμε ό,τι επιθυμούμε να υπερτονίσουμε, δηλαδή είτε τις ομοιότητες είτε τις διαφορές.
    Κατακλείδα: συνοψίζουμε τα παραπάνω ή διατυπώνουμε κάποιο συμπέρασμα

    Διαγραφή
  12. Συγχαρητήρια, Κατερίνα, για το πολύ ωραίο περιβάλλον που δημιούργησες!
   Με βοήθησες πάρα πολυ!
   Καλή συνέχεια σου εύχομαι! :)

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  13. η καθηγητρια μας ειναι περιεργη.Της πηγα την ασκηση αλλα μου ειπε να την ξανακανω...εχω χιλιομπερδευτει...μπορει καποιος να με βοηθησει;;; το κειμενο ειναι το εξης : Nα παρουμε τα πραγματα με την σειρα.Γιατι εχει ιδιαιτερη σημασια να ακουγονται σωστα ελληνικα απο το στομα ενος λα'ι'κου πολιτικου ηγετη;Οχι μονο για λογουςτων μαζων ή για λογους εξοικειωσεης τους προς την ορθη εκφραση.Αλλα κυριως διοτι ευθυνη απεναντι στην γλωσσα σημαινει ευθυνη απεναντι στη σκεψη του πολιτη,στον οποιο κανεις απευθυνεται.Και σεβασμος προς τη γλωσσα σημαινει ενισχυση των μηχανισμων εκκεινων,που καθιστουν τη σκεψη αυτη πιο παραγωγικη.Επομενως,σεβασμος προς τη γλωσσα σημαινεισυμβολη στην απελευθερωση του πολιτη,εφοσον η ασκηση του προσωπικου στοχασμου ειναι,πανω απ'ολα,ασκηση κατακτησης της προσωπικης ελευθεριας.Μιλω σωστα ελληνικα σε δημοσιο χωρο,μολονοτι περιβλημενος τη συγκεκριμενη εξουσια του του αντιπροσωπευτικου μας ρολου,σημαινει οτι αποδεχομαι την αμφισβητηση της εξουσιας αυτης.Αμφισβητηση στην οποια ειναι δυνατο να οδηγησει η ενδυναμωση της σκεψης του ακροατηριου μου.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Οι μαθητές στις μέρες μας δεν είναι καθόλου επίμονοι να υποστηρίξουν την μεγάλη θέση τους που τους δίνεται τζάμπα και αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να επιμένεις έντονα άμα θέλεις να μην ξανακάνεις την συγκεκριμένη άσκηση και το κυριότερο ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ πως είναι σωστότατη.

    Άμα εσύ με την κοινή λογική άμα βλέπεις τον συλλογισμό της καθηγήτρια να είναι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ πρέπει να αρχίσεις πρώτα να την υποστηρίξεις πως είναι λανθασμένη και μετά να βάλεις δομημένα στοιχεία. Μην ανησυχείς και ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ. Πρέπει να είσαι κάπως αισθητικά προσβλητικός στην διαίσθηση του άλλου ώστε να πετύχεις να πείσεις ότι ο συλλογισμός σου είναι εντελώς ορθός

    Διαγραφή
  14. *να ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ
   *καθηγήτριας

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  15. τι ειναι η αναλογια,ομως;

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  16. συγνωμη η αναλογια τι ειναι ?

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  17. Πολυ σωστη δουλεια κ' βοηθαει πολυ για τις πανελληνιες ο ιστοτοπος!

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  18. Η απαρίθμηση πληροφορίων δεν αποτελεί τρόπο ανάπτυξης;

   ΑπάντησηΔιαγραφή