Σας παρακαλώ μην αναδημοσιεύετε τις πληροφορίες σε άλλους διαδικτυακούς χώρους! Ευχαριστώ!

Αρχική σελίδα

Αναγνώστες

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ρόλος της αντίθεσης


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Αντιθετικοί σύνδεσμοι

·         Συνδέον υποτακτικά οι: αν και, ενώ, μολονότι, μόλο που, παρόλο που, και που, που, και ας, ας.

·         Συνδέουν  περιόδους  ή  ημιπεριόδους  οι: ωστόσο, έπειτα, μολαταύτα, όμως, εντούτοις, εξάλλου, αντίθετα, απεναντίας.


Είδη αντιθετικής σύνδεσης:


α. Η απλή με τους συνδέσμους: αλλά, μα και, κι όμως, παρά, μόνο.

Π.χ. Κάνει το σοφό, αλλά δεν ξέρει τα πιο απλά πράγματα.
Δε θα κάνουμε συζήτηση, μόνο θα σου πω δυο λόγια.

β. Η επιδοτική με τους συνδέσμους: όχι μόνο.. αλλά και, όχι μόνο.. δε(ν).. μα ούτε, όχι μόνο.. αλλά και δεν, όχι μόνο δε(ν) ..αλλά και, όχι μόνο να.. αλλά και να, όχι μόνο να μη(ν)... αλλά ούτε και να, όχι μόνο να.. αλλά και να μη(ν), όχι μόνο να μη(ν).. αλλά να, κτλ.

Π.χ.: Όχι μόνο πήγε, αλλά και έμεινε όλο το καλοκαίρι.
Όχι μόνο να μη διαμαρτύρεσαι, αλλά να λες κι ευχαριστώ.


Επιπλέον, η αντίθεση δηλώνεται μέσω των εναντιωματικών προτάσεων:

Εναντίωση προς κάτι το πραγματικό με τους συνδέσμους: ενώ, αν και, μολονότι, μόλο που, και που, και ας, ας, παρ’ όλο που.

Π.χ. Αν και είχε παιδιά, έμεινε στο τέλος μόνος.

Εναντίωση προς κάτι το μη πραγματικό με τους συνδέσμους: και αν, και να, που να, και ας.

Π.χ. Ακόμη και αν δεν παρευρεθούν όλοι οι φοιτητές, το μάθημα θα διεξαχθεί κανονικά.Παρατηρήσεις

·         Είναι δυνατή η νοηματική αντίθεση: χωρίς συνδέσμους / διαρθρωτικές λέξεις.

·         Η επιδοτική σύνδεση είναι κατάλληλη και για κλιμάκωση: προσδίδει έμφαση, ένταση, ζωντάνια στο λόγο.

·         Ο αντιθετικός σύνδεσμος μπορεί να παραλείπεται, όταν χρησιμοποιούμε άνω τελεία:  Π.χ. Αυτός δεν ήταν άνθρωπος· ήταν θεριό.

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου